Tin tức

Skills assessment là gì? Chìa khóa để thẩm định tay nghề Úc thành công

Quốc gia: Định cư Úc
Chương trình: Lao động tay nghề
Người đăng: Lê Kim Oanh Cập nhật: 10/07/2024

Skills Assessment là một trong những điều kiện bắt buộc để được cấp visa định cư Úc diện tay nghề đối với một số ngành nghề nhất định. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ Skills Assessment là gì và làm sao để đạt được kết quả tốt nhất. Vì vậy, bài viết dưới đây cung cấp thông tin cần thiết giúp quý vị hiểu rõ hơn vấn đề này. 

Skills Assessment là gì?

Skills Assessment là đánh giá kỹ năng hoặc sát hạch tay nghề, được ban hành bởi các cơ quan có thẩm quyền thẩm định các ngành nghề, lĩnh vực cụ thể. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định là cơ quan kiểm tra xem kỹ năng của quý vị có đáp ứng các tiêu chuẩn do họ đặt ra để làm việc trong một ngành nghề cụ thể hay không.

Danh sách tổng hợp các ngành nghề yêu cầu tay nghề bao gồm tất cả ngành nghề có liên quan trong 4 danh sách nghề. Hầu hết các ngành nghề trong mỗi danh sách đều có cơ quan có thẩm quyền đánh giá kỹ năng riêng. Bộ Nội vụ Úc chỉ có thể chấp nhận Skills Assessment do cơ quan có thẩm quyền đánh giá ngành nghề có liên quan ban hành. Vì vậy, đương đơn có trách nhiệm liên hệ với cơ quan có thẩm quyền thẩm định kỹ năng nghề nghiệp có liên quan và xin thẩm định kỹ năng, nếu cần thiết. Mỗi cơ quan thẩm định đều có quy trình đánh giá, khung thời gian và chi phí riêng.

Thực tế, Skills Assessment là yêu cầu bắt buộc đối với một số loại visa tay nghề và có thể được yêu cầu đối với một số nhóm khác. Do đó, quý vị nên đọc tất cả thông tin có sẵn về loại visa mà quý vị quan tâm đến việc nộp đơn xin cấp visa để xem mình có cần nộp Skills Assessment không.

>> Tham khảo thêm:

Quý vị nên đọc tất cả thông tin có sẵn về loại visa mà quý vị quan tâm đến việc nộp đơn xin cấp visa để xem mình có cần nộp Skills Assessment không

Quý vị nên đọc tất cả thông tin có sẵn về loại visa mà quý vị quan tâm đến việc nộp đơn xin cấp visa để xem mình có cần nộp Skills Assessment không

Đối tượng định cư Úc cần đánh giá Skills Assessment

Quý vị có thể cần Skills Assessment nếu nộp đơn xin cấp các loại visa sau đây: 

Nhóm Visa Tay nghề Chung (GSM)  

Đương đơn xin thị thực GSM các dòng yêu cầu thang điểm di trú Úc sau đây phải có Skills Assessment phù hợp với nghề nghiệp được đề cử của họ: 

 • Visa 189 – Visa tay nghề độc lập (dòng Points Tested)
 • Visa 190 – Visa tay nghề được đề cử
 • Visa 489 – Visa tay nghề tạm trú vùng chỉ định (dòng Invited Pathway) 
 • Visa 491 – Visa tay nghề tạm trú vùng chỉ định 

Để được mời nộp đơn xin các loại visa này, quý vị phải đề cử ngành nghề nằm trong danh sách ngành nghề có liên quan dành cho loại visa đó. Khi nộp đơn xin visa định cư Úc diện tay nghề, quý vị cần cung cấp bằng chứng thể hiện rằng bản thân có Skills Assessment phù hợp với ngành nghề được đề cử. Skills Assessment phải còn hiệu lực vào thời điểm được mời nộp đơn xin visa. Hiện tại, Bộ Nội vụ Úc chấp nhận Skills Assessment phù hợp với ngành nghề được đề cử của đương đơn được thực hiện trong thời gian mời 60 ngày. 

Thời hạn hiệu lực của Skills Assessment được tính như sau:

 • Nếu trên Skills Assessment không ghi cụ thể thời hạn hiệu lực thì kết quả Skills Assessment có hiệu lực trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp.
 • Nếu trên Skills Assessment có thời hạn dưới 3 năm thì kết quả Skills Assessment có hiệu lực trong khoảng thời gian được ghi.
 • Nếu trên Skills Assessment có thời hạn trên 3 năm thì kết quả Skills Assessment vẫn chỉ có hiệu lực tối đa 3 năm kể từ ngày cấp.

Khuyến nghị quý vị nên sắp xếp thực hiện Skills Assessment trước khi có ý định nộp Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) trong Skill Select. Quý vị không thể dựa vào Skills Assessment đạt được sau khi được mời nộp đơn. 

Cơ quan thẩm định có thể cấp nhiều loại Skills Assessment. Quý vị phải có Skills Assessment đáp ứng các yêu cầu định cư Úc. Các tiêu chí mà cơ quan thẩm định sử dụng đối với các loại Skills Assessment khác nhau được xác định dựa trên các tiêu chuẩn chuyên môn có liên quan.

Một số cơ quan thẩm định cấp Skills Assessment tạm thời cho sinh viên mới tốt nghiệp tại các cơ sở giáo dục Úc, các đương đơn nộp hồ sơ xin Visa 485. Skill assessment tạm thời được cấp cho đơn xin thị thực phụ loại 485.

Lưu ý thêm đối với nhóm ngành nghề Bác sĩ và Luật sư: 

Đối với nhóm ngành nghề Bác sĩ:

Giấy đăng ký hành nghề đầy đủ được xem là Skills Assessment phù hợp. Bộ Nội vụ Úc chấp nhận một trong các chứng chỉ sau do Cơ quan Quản lý Thực hành Y tế Úc (AHPRA) cấp như là bằng chứng đăng ký hành nghề đầy đủ:

 • Đăng ký hành nghề y toàn diện hoặc không điều kiện hoặc tổng quát;
 • Đăng ký chuyên khoa có điều kiện – đăng ký này cho phép quý vị chỉ hành nghề trong chuyên ngành cụ thể, không yêu cầu đào tạo hoặc giám sát thêm.

Đối với nhóm ngành nghề Luật sư: 

Giấy phép hành nghề Luật sư tại tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ có liên quan được xem là Skills Assessment phù hợp. Đây có thể là Giấy chứng nhận nhập học tại Úc hoặc Giấy Chứng nhận hành nghề của cơ quan tuyển sinh hợp pháp có liên quan của tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ.

>> Xem thêm:

Bác sĩ là một trong những ngành nghề xem xét Skills Assessment theo tiêu chuẩn riêng

Bác sĩ là một trong những ngành nghề xem xét Skills Assessment theo tiêu chuẩn riêng

Nhóm Visa Tay nghề do Doanh nghiệp Bảo lãnh 

Chương trình Tay nghề do Doanh nghiệp Đề cử (Visa 186)

 • Nếu nộp đơn theo diện Chuyển tiếp Tạm trú hoặc diện Thỏa thuận Lao động thì không cần Skills Assessment tại thời điểm nộp đơn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, quý vị vẫn có thể được yêu cầu thực hiện Skills Assessment nếu phía tuyển dụng nhận thấy điều này là cần thiết. 
 • Nếu nộp đơn theo diện Trực tiếp định cư thì Skills Assessment là bắt buộc. Cơ quan thẩm định tay nghề có liên quan được chỉ định trong danh sách tổng hợp các ngành nghề đủ điều kiện.

Skills Assessment phải thể hiện rõ ràng rằng tay nghề kỹ năng mà quý vị đạt được phù hợp với công việc sẽ làm trước thời điểm nộp đơn xin thị thực. Skills Assessment có thể được nộp sau khi nộp đơn xin visa nhưng kết quả Skills Assessment bắt buộc có trước ngày nộp đơn xin visa.

Các cơ quan thẩm định tay nghề thường ghi ngày hết hạn hiệu lực. Do đó, Skills Assessment được nộp sau ngày hết hạn sẽ không còn giá trị. Riêng với các Skills Assessment không ghi rõ ngày hết hiệu lực sẽ có hiệu lực trong vòng 3 năm. Trường hợp quá 3 năm kể từ ngày cấp sẽ không còn giá trị. 

Lưu ý rằng quý vị cũng phải làm việc trong lĩnh vực ngành nghề liên quan toàn thời gian tối thiểu 3 năm. Skills Assessment được áp dụng đối với Visa 485 – Visa Tốt nghiệp Tạm thời sẽ không phải là Skills Assessment hợp lệ đối với Visa 186.

Chương trình Tay nghề do Tiểu bang Bảo lãnh (Visa 187) 

 • Nếu nộp đơn theo diện Chuyển tiếp Tạm trú thì không cần Skills Assessment tại thời điểm nộp đơn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, quý vị vẫn có thể được yêu cầu nếu đơn vị tuyển dụng nhận thấy việc thực hiện Skills Assessment là cần thiết. 
 • Nếu nộp đơn theo diện Trực tiếp Định cư thì Skills Assessment là bắt buộc đối với một số ngành nghề nhất định. Khi đó, quý vị phải có kết quả Skills Assessment tốt nếu ngành nghề nằm trong Danh sách Đánh giá IMMI 12/096.

Skills Assessment phải thể hiện rõ ràng rằng kỹ năng của quý vị đã được cơ quan thẩm định xem là phù hợp trước khi nộp đơn xin thị thực. Lưu ý, Skills Assessment có thể được nộp trước hoặc sau khi nộp đơn xin visa nhưng kết quả Skills Assessment bắt buộc có trước ngày nộp đơn xin visa

Các lưu ý về ngày có hiệu lực, thời điểm nộp và thời gian làm việc tương tự Skills Assessment áp dụng đối với Visa 186. 

>> Xem thêm:

Visa Tay nghề Bổ sung Thiếu hụt Lao động Tạm thời (TSS) 

Đối với một số trường hợp xin thị thực TSS diện chính, Skills Assessment là thủ tục bắt buộc trong quá trình nộp đơn xin thị thực. Dưới đây là các bước cần thực hiện khi nộp đơn xin thị thực TSS:

 • Kiểm tra xem quý vị có cần Skills Assessment không, hoặc đủ điều kiện miễn trừ;
 • Bắt đầu hoặc hoàn thành Skills Assessment trong vòng 3 năm trước khi nộp đơn xin thị thực;
 • Cung cấp mã tham chiếu Skills Assessment để tránh chậm trễ trong quá trình xử lý hồ sơ;
 • Cung cấp bằng chứng miễn trừ (nếu đủ điều kiện.

Lưu ý: Ngay cả khi không bắt buộc, các tổ chức vẫn có thể yêu cầu quý vị cung cấp Skills Assessment như một phần của quá trình xét duyệt hồ sơ xin thị thực. Trong trường hợp này, yêu cầu sẽ được thông báo bằng văn bản.

>> Có thể quý vị quan tâm: Cơ hội định cư cao với các ngành nghề thiếu hụt lao động Úc

Visa Tốt nghiệp Tạm thời (Visa 485)

Để đủ điều kiện xin Visa 485 – dòng Việc làm ngay khi Tốt nghiệp (Graduate Work Stream), quý vị phải đề cử nghề nghiệp nằm trong danh sách Chiến lược Kỹ năng Trung và Dài hạn (MLTSSL). Tất cả nghề nghiệp trong MLTSSL đều yêu cầu Skills Assessment. Bộ Nội vụ Úc chỉ có thể chấp nhận Skills Assessment do cơ quan có thẩm quyền thẩm định cấp. 

Quý vị cần liên hệ với cơ quan thẩm định để đăng ký và thực hiện Skills Assessment. Mỗi cơ quan thẩm định đều có quy trình đánh giá, khung thời gian và mức phí riêng. 

Nếu kỹ năng của quý vị được đánh giá dựa trên bằng cấp nhận được tại Úc thì bằng cấp phải thuộc chương trình đào tạo được đăng ký trên CRICOS (Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students – Sổ đăng ký các tổ chức và khóa học dành cho sinh viên nước ngoài của Khối Thịnh vượng Chung).

Khi nộp đơn xin thị thực, quý vị phải cung cấp bằng chứng thể hiện bản thân đã đăng ký Skills Assessment. Nếu không, hồ sơ sẽ không được giải quyết.

Một số cơ quan thẩm định chỉ cấp Skills Assessment có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó, quý vị cần kiểm tra thời hạn hiệu lực trước khi nộp. Nếu không có thời hạn hiệu lực ghi trên Skills Assessment thì cần được nộp trong vòng 3 năm tính kể từ ngày cấp đánh giá này. 

Lưu ý: Không cần nộp Skills Assessment nếu xin Visa 485 – dòng Việc làm sau Tốt nghiệp (Post Study Work).

>> Xem thêm:

Quy trình thực hiện Skills Assessment như thế nào?

Quy trình thực hiện Skills Assessment bao gồm các bước sau:

Bước 1: Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền thẩm định 

Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền thẩm định liên quan đến nghề nghiệp của quý vị. Kiểm tra xem cơ quan thẩm định nào là phù hợp với nghề nghiệp được đề cử và sắp xếp thực hiện Skills Assessment thật tốt trước khi nộp đơn xin thị thực.

Mỗi cơ quan thẩm định đều có quy trình thủ tục xin visa Úc, khung thời gian và chi phí riêng. Do đó, việc đánh giá tay nghề tại các cơ quan thẩm định khác nhau sẽ mất những khoảng thời gian thực hiện khác nhau.

Bước 2: Nhận kết quả Skills Assessment 

Quý vị cần cung cấp bản sao chứng thực kết quả Skills Assessment phù hợp cùng với đơn xin visa định cư diện tay nghề. Nếu kết quả đánh giá không đạt, quý vị sẽ không thể nộp đơn xin visa định cư tay nghề.

>> Tham khảo:

 Kết quả Skills Assessment đóng vai trò quan trọng, là điều kiện cần để xin cấp visa định cư Úc diện tay nghề

Kết quả Skills Assessment đóng vai trò quan trọng, là điều kiện cần để xin cấp visa định cư Úc diện tay nghề

Skills Assessment có hiệu lực bao lâu?

Thông thường, Skills Assessment có hiệu lực trong vòng 3 năm. Vì vậy, nếu Skills Assessment không ghi ngày hiệu lực thì quý vị hoàn toàn có thể yên tâm rằng kết quả đánh giá này có hiệu lực 3 năm kể từ ngày cấp. Tuy nhiên, nếu Skills Assessment liệt kê ngày hết hạn hiệu lực dưới 3 năm, thì thời hạn hiệu lực được tính theo ngày được ghi. Mặt khác, nếu Skills Assessment có thời hạn hiệu lực trên 3 năm, Bộ Nội vụ Úc không chấp nhận vì thời hạn hiệu lực tối đa là 3 năm.

Những ngành nghề yêu cầu thẩm định tay nghề Úc hiện nay

Dưới đây là tổng hợp danh sách ngành nghề yêu cầu thẩm định tay nghề Úc (Skills Assessment) hiện nay:

 • Thợ điện ô tô;
 • Thợ làm bánh;
 • Thợ đóng tủ;
 • Thợ mộc; 
 • Đầu bếp;
 • Thợ cơ khí động cơ diesel;
 • Thợ điện;
 • Thợ lắp máy;
 • Thợ sửa chữa và thợ tiện;
 • Thợ hàn;
 • Thợ luyện kim; 
 • Thợ máy;
 • Thợ cơ khí tổng hợp;
 • Thợ đồng;
 • Bếp trưởng bánh;
 • Quản lý dự án;
 • Thợ kim khí;
 • Quản lý chuyên gia, trừ Đại sứ, Tổng Giám mục, Giám mục;
 • Thợ chế tạo công cụ và khuôn.

>> Xem thêm:

Xin Skills Assessment ở đâu?

Dưới đây là danh sách 40 cơ quan có thẩm quyền thẩm định đánh giá tay nghề: 

 1. Architects Accreditation Council of Australia (AACA)
 2. Australian Association of Social Workers Limited (AASW)
 3. Australian Children’s Education and Care Quality (ACECQA)
 4. Australasian College of Physical Scientists and Engineers in Medicine (ACPSEM)
 5. Australian Computer Society Incorporated (ACS)
 6. Australian Community Workers Association Inc. (ACWA)
 7. Australian Dental Council Limited (ADC)
 8. Australian Institute of Medical Scientists (AIMS)
 9. The Australian Institute of Quantity Surveyors (AIQS)
 10. Australian Institute for Teaching and School Leadership Limited (AITSL)
 11. Australian Maritime Safety Authority (AMSA)
 12. Australian Nursing & Midwifery Accreditation Council Limited (ANMAC)
 13. Australian and New Zealand Podiatry Accreditation Council Limited (ANZPAC)
 14. Australian and New Zealand Society of Nuclear Medicine (ANZSNM)
 15. Australasian Osteopathic Accreditation Council Limited (AOAC)
 16. Australian Orthotic Prosthetic Association Limited (AOPA)
 17. Australian Physiotherapy Council Limited (APC)
 18. Australian Pharmacy Council Limited (APharmC)
 19. Australian Psychological Society Limited (APS)
 20. Australian Society of Medical Imagery and Radiation Therapy (ASMIRT)
 21. Australasian Veterinary Boards Council Incorporated (AVBC)
 22. Chartered Accountants Australia and New Zealand (CAANZ)
 23. Civil Aviation Safety Authority (CASA)
 24. Council on Chiropractic Education Australasia Limited (CCEA)
 25. Chinese Medicine Board of Australia (CMBA)
 26. CPA Australia Ltd (CPAA)
 27. Dietitians Association of Australia (DAA)
 28. The Institution of Engineers Australia (Engineers Australia)
 29. Institute of Managers and Leaders National (IML)
 30. Institute of Public Accountants Ltd (IPA)
 31. Cơ quan tiếp nhận hợp pháp của tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ
 32. Medical Board of Australia (MedBA)
 33. National Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd (NAATI)
 34. Optometry Council of Australia and New Zealand Limited (OCANZ)
 35. Occupational Therapy Council of Australia Limited (OTC)
 36. Podiatry Board of Australia (PodBA)
 37. The Speech Pathology Association of Australia Limited (SPA)
 38. Surveying and Spatial Sciences Institute Limited (SSSI)
 39. Trades Recognition Australia (TRA)
 40. Vocational Education and Training Assessment Services (VETASSESS)

>> Xem thêm:

Quy định mới nhất về thẩm định tay nghề Úc năm 2024

Một số cơ quan có thẩm quyền thẩm định tay nghề Úc cập nhật biểu phí Skills Assessment mới nhất 2024, đơn cử: 

 • AVBC: 495 AUD (+/-GST) áp dụng từ ngày 01/01/2024;
 • ACS: 600 AUD, áp dụng từ ngày 15/4/2024.

Mặt khác, một số cơ quan thẩm định tay nghề Úc ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ người nộp đơn tốt hơn, chẳng hạn cải tiến mới giúp ưu tiên thời gian xử lý hồ sơ nhanh hơn, có thể cùng lúc nộp đơn xin tối đa 3 mã ANZCO, hướng dẫn rõ ràng và nâng cấp việc cập nhật trạng thái hồ sơ, v.v. 

>> Tham khảo:

Một số cơ quan thẩm định tay nghề Úc tăng phí cấp Skills Assessment năm 2024

Một số cơ quan thẩm định tay nghề Úc tăng phí cấp Skills Assessment năm 2024

Những kinh nghiệm vượt qua Skills Assessment

Skills Assessment là bước quan trọng để được cấp visa định cư Úc diện tay nghề đối với một số ngành nghề nhất định. Nếu không vượt qua Skills Assessment, đồng nghĩa với việc không thể nộp đơn xin cấp visa định cư Úc diện tay nghề. Vì vậy, bí quyết vượt qua Skills Assessment là rất cần thiết, dưới đây là chia sẻ kinh nghiệm đạt kết quả mong muốn: 

 • Chọn đúng nghề nghiệp để thực hiện Skills Assessment có thể là bước khó khăn nhất. Kỹ năng được đánh giá theo tiêu chuẩn nghề nghiệp Úc dựa vào các yếu tố chính như trình độ bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, v.v. 
 • Hiểu rõ ngành nghề và xác định bản thân có phù hợp không: Thông thường, các tổ chức sẽ đánh giá cao vai trò việc làm dựa trên Phân loại Tiêu chuẩn Nghề nghiệp Úc và New Zealand (ANZSCO), liệt kê các yêu cầu về bằng cấp, kinh nghiệm và trình độ kỹ năng cần thiết đối với từng ngành nghề.
 • Đừng nản lòng nếu quý vị không đáp ứng chính xác 100% các tiêu chí của một nghề nghiệp cụ thể. Quý vị có thể có các lựa chọn khác.
 • Lựa chọn ngành nghề phải liên quan đến ngành học và nên là ngành đang có nhu cầu tuyển dụng cao tại Úc. 
 • Đảm bảo bản thân có nhiều năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến công việc hoặc lĩnh vực thực hiện Skills Assessment. 
 • Đảm bảo chứng minh trình độ thâm niên đối với công việc hoặc lĩnh vực thực hiện Skills Assessment. 
 • Hiểu được sự kết hợp hiệu quả giữa trình độ với việc làm trong tương lai tại Úc.
 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và cung cấp thông tin chi tiết. 
 • Khuyến nghị quý vị nên tìm kiếm chuyên gia hoặc đơn vị tư vấn di trú uy tín để hỗ trợ thủ tục thực hiện Skills Assessment. 

>> Tham khảo:

Trên đây là toàn bộ chia sẻ về Skills Assessment là gì và các thông tin liên quan đến vấn đề này giúp bước đầu chuẩn bị hồ sơ xin visa định cư Úc diện tay nghề diễn ra suôn sẻ hơn. Nếu phát sinh bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ đội ngũ SI Group để được tư vấn thêm:

🏢: Tầng 44 Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, HCM.

🏛️: Tầng 19, Capital Place, 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

☎️: (+84)979 355 355

Khám phá thêm về SI Group

Facebook | Zalo | Linkedin | Youtube 

>> XEM THÊM:

Các tin tức liên quan
Liên Hệ Tư Vấn
Điều làm nên khác biệt của SI Group chính là từng giải pháp được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu, điều kiện riêng biệt của từng Quý khách hàng. Chúng tôi cung cấp giải pháp tối ưu nhất dành riêng cho Quý khách, đồng thời cam kết tỷ lệ thành công và thời gian hoàn thành cho từng dịch vụ.
Để được tư vấn chính xác, nhanh chóng và bảo mật, Quý khách liên hệ trực tiếp Hotline (+84) 979 355 355 hoặc để lại thông tin. Đội ngũ với hơn 20 năm kinh nghiệm của SI Group luôn sẵn sàng để kết nối và tư vấn miễn phí.