SI GROUP

Thành lập năm 2001 với tiền thân là công ty ESPECO (H.K) Limited., có trụ sở tại Đặc khu kinh tế Hồng Kông, SI Group tự hào là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp Giải pháp an cư toàn cầu, Tư vấn giao thương, kinh doanh xuất nhập khẩu và đầu tư kinh doanh bất động sản quốc tế (bao gồm nhà ở và bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp).

Tập đoàn được điều hành và phát triển bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong trong lĩnh vực Tư Vấn Pháp Lý, Định Cư và Đầu Tư Tài Chính Quốc Tế.

https://eu3amy8g4r5.exactdn.com/wp-content/uploads/2023/11/Hinh-2-VP.jpg?strip=all&lossy=1&ssl=1

https://eu3amy8g4r5.exactdn.com/wp-content/uploads/2024/04/GIA-TRI-COT-LOI-1-1.png?strip=all&lossy=1&ssl=1

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

https://eu3amy8g4r5.exactdn.com/wp-content/uploads/2024/04/LICH-SU-PHAT-TRIEN-2.jpg?strip=all&lossy=1&ssl=1

QUY MÔ TẬP ĐOÀN

https://eu3amy8g4r5.exactdn.com/wp-content/uploads/2024/04/QUY-MO-TAP-DOAN-1.png?strip=all&lossy=1&ssl=1

SI GROUP TRÊN TOÀN CẦU

SI GROUP TRÊN TOÀN CẦU

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

https://eu3amy8g4r5.exactdn.com/wp-content/uploads/2023/10/13_MIGRATION_QUEENSLAND_d59decfa4a.png?strip=all&lossy=1&ssl=1
https://eu3amy8g4r5.exactdn.com/wp-content/uploads/2023/10/14_MIGRATION_WA_5861cc8022.png?strip=all&lossy=1&ssl=1
https://eu3amy8g4r5.exactdn.com/wp-content/uploads/2023/10/15_NSW_GOVERNMENT_6e82265974.png?strip=all&lossy=1&ssl=1
https://eu3amy8g4r5.exactdn.com/wp-content/uploads/2023/10/16_LIVE_IN_MELBOURNE_9e45d747dc.png?strip=all&lossy=1&ssl=1
https://eu3amy8g4r5.exactdn.com/wp-content/uploads/2023/10/17_SOUTH_AUSTRALIA_GOVERNMENT_ff9d1ea1b0.png?strip=all&lossy=1&ssl=1
https://eu3amy8g4r5.exactdn.com/wp-content/uploads/2023/10/18_US_DEPARTMENT_OF_STATE_260b357a29.png?strip=all&lossy=1&ssl=1
https://eu3amy8g4r5.exactdn.com/wp-content/uploads/2023/10/19_USCIS_3e9a9f02de.png?strip=all&lossy=1&ssl=1
https://eu3amy8g4r5.exactdn.com/wp-content/uploads/2023/10/20_CANADA_IRCC_cee6c00f44.png?strip=all&lossy=1&ssl=1
https://eu3amy8g4r5.exactdn.com/wp-content/uploads/2023/12/21.-DARWIN-INNOVATION-HUB.png?strip=all&lossy=1&ssl=1
https://eu3amy8g4r5.exactdn.com/wp-content/uploads/2023/12/22.-PORT-HEDLAND.png?strip=all&lossy=1&ssl=1
https://eu3amy8g4r5.exactdn.com/wp-content/uploads/2023/12/23.-MY-AUSTRALIAN-PROPERTY.png?strip=all&lossy=1&ssl=1