Tin tức

So sánh giữa đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp qua Trung tâm Vùng

Quốc gia: Định cư Mỹ
Chương trình: Giải pháp An cư
Người đăng: Lê Kim Oanh Cập nhật: 05/06/2024

Chương trình đầu tư EB-5 lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1990, nhằm mục đích thu hút nhà đầu tư nước ngoài đến Mỹ định cư thông qua diện đầu tư, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế Mỹ phát triển. Nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong hai hình thức là đầu tư EB-5 trực tiếp và đầu tư EB-5 gián tiếp qua Trung tâm Vùng. Vậy điểm khác biệt giữa hai hình thức đầu tư này là gì, bài viết dưới đây giúp quý vị làm rõ vấn đề.

Thế nào là đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp qua Trung tâm Vùng

Để tìm hiểu thế nào là đầu tư EB-5 trực tiếp và thế nào là đầu tư EB-5 gián tiếp qua Trung tâm vùng, trước tiên quý vị cần tìm hiểu Visa EB-5 là gì.

Visa EB-5

Visa EB-5, còn gọi là thị thực nhà đầu tư EB-5, là loại visa cấp tình trạng thường trú cho các nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí nhất định, bao gồm đầu tư với mức vốn tối thiểu 800,000 USD hoặc 1,050,000 USD và tạo ra tối thiểu 10 việc làm cho người dân Mỹ. Với loại thị thực EB-5, vợ/chồng và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của người nộp đơn có thể nhận Thẻ xanh Mỹ và định cư lâu dài tại quốc gia này.

>>> Xem thêm: Định cư Mỹ bao lâu có thẻ xanh? Điều kiện được cấp thẻ xanh Mỹ

Giới hạn đầu tư EB-5 gián tiếp thông qua Trung tâm Vùng thúc đẩy các nhà đầu tư lựa chọn đầu tư EB-5 trực tiếp

Đầu tư EB-5 trực tiếp là gì?

Đầu tư EB-5 trực tiếp là hình thức đầu tư tự kiểm soát quỹ vốn đầu tư của mình cũng như tạo việc làm trực tiếp cho công dân Mỹ, không phải thông qua Trung tâm Vùng.

Mặc dù phải đáp ứng điều kiện chung về mức vốn đầu tư tối thiểu và khả năng tạo việc làm cho công dân Mỹ, nhưng đầu tư EB-5 trực tiếp sẽ có những điểm khác biệt sau đây:

 • Tạo ra việc làm trực tiếp toàn thời gian cho công dân Mỹ. Các công việc này phải là công việc cố định, liên tục, được vận hành hằng ngày và thể hiện thông qua bảng lương của doanh nghiệp trực tiếp đầu tư EB-5;
 • Nhà đầu tư EB-5 trực tiếp vẫn có thể góp vốn vào công ty con thuộc sở hữu công ty mẹ. Công ty mẹ được xem là NCE (doanh nghiệp thương mại mới) do có quyền sở hữu công ty con. Công ty con nhận vốn đầu tư EB-5 trực tiếp sẽ phải tạo ra việc làm. Nếu công ty mẹ nằm trong Khu vực Việc làm Mục tiêu (TEA) thì công ty con cũng phải thuộc khu vực này, và nhà đầu tư EB-5 có thể đầu tư với mức vốn tối thiểu thấp hơn (800,000 USD). Ngược lại, nếu không nằm trong Vùng TEA, nhà đầu tư sẽ phải đầu tư với mức vốn tối thiểu cao hơn (1,050,000 USD);
 • Nhà đầu tư EB-5 trực tiếp phải nộp kế hoạch kinh doanh toàn diện với mẫu I-526. Kế hoạch này phải cung cấp toàn diện hoạt động kinh doanh EB-5 cùng phân tích thị trường và dữ liệu tài chính liên quan. Quan trọng nhất là phải chứng minh dự án EB-5 thực sự đáp ứng yêu cầu tạo việc làm. Để làm được điều này, kế hoạch kinh doanh phải bao gồm nhân sự dự kiến tuyển dụng, mô tả công việc và kế hoạch tuyển dụng. Tất cả kế hoạch phải được thực hiện trong vòng 30 tháng sau khi mẫu I-526 được phê duyệt;
 • Các nhà đầu tư EB-5 trực tiếp có thể lựa chọn nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp thành lập mới với dự án khả thi và đáng tin cậy hoặc mở chi nhánh mới của doanh nghiệp nhượng quyền hiện có hoặc mua lại và mở rộng quy mô kinh doanh hiện có.

>>> Xem thêm: 5 yếu tố quan trọng để đánh giá và lựa chọn dự án EB-5 năm 2024

Đầu tư EB-5 gián tiếp qua Trung tâm Vùng là gì?

Đầu tư EB-5 gián tiếp thông qua Trung tâm Vùng cho phép nhiều nhà đầu tư cùng tham gia vào một dự án của Trung tâm Vùng. Về cơ bản, yêu cầu tạo ra việc làm cho công dân Mỹ đối với hình thức đầu tư EB-5 gián tiếp qua Trung tâm Vùng linh hoạt hơn so với đầu tư EB-5 trực tiếp. Đồng thời, nhà đầu tư EB-5 gián tiếp qua Trung tâm Vùng không cần tham gia quản lý trực tiếp vào hoạt động của dự án.

Để đầu tư EB-5 gián tiếp thông qua Trung tâm Vùng, nhà đầu tư cần tìm kiếm dự án của Trung tâm Vùng được USCIS phê duyệt. Vì sự thành công của dự án sẽ quyết định đến quá trình cấp visa EB-5 của quý vị.

>>> Có thể quý vị quan tâm:

Đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp qua Trung tâm Vùng có gì khác nhau?

Điểm chung của Chương trình đầu tư EB-5:

 • Đầu tư tối thiểu 800,000 USD vào Khu vực Việc làm Mục tiêu (TEA) hoặc 1,050,000 USD vào khu vực ngoài TEA;
 • Tạo ra tối thiểu 10 việc làm cho công dân Mỹ;
 • Chứng minh nguồn vốn sử dụng để đầu tư EB-5 là hợp pháp;
 • Sức khỏe tốt và lý lịch tư pháp trong sạch, không có tiền án, tiền sự.

Bên cạnh những điểm chung, đầu tư EB-5 trực tiếp và đầu tư EB-5 gián tiếp thông qua Trung tâm Vùng có những điểm khác biệt đáng kể:

Tiêu chí

Đầu tư EB-5 trực tiếp

Đầu tư EB-5 gián tiếp qua Trung tâm Vùng

Lĩnh vực đầu tư

Đa dạng ngành nghề, lĩnh vực đầu tư kinh doanh.

Hạn chế do phụ thuộc vào ngành nghề, lĩnh vực của dự án Trung tâm Vùng được USCIS phê duyệt.

Khả năng tạo 10 việc làm cho công dân Mỹ

Trực tiếp tuyển dụng 10 lao động Mỹ cho doanh nghiệp đầu tư EB-5.

Việc tuyển dụng 10 lao động Mỹ có thể được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp qua Trung tâm Vùng.

Vai trò quản lý đầu tư

Nhà đầu tư EB-5 trực tiếp phải chủ động quản lý và tham gia vào việc điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

Nhà đầu tư EB-5 gián tiếp qua Trung tâm Vùng không phải tham gia quản lý, điều hành hoạt động dự án đầu tư.

Hình thức góp vốn

Góp vốn bằng nhiều hình thức khác nhau ngoài tiền mặt.

Chỉ có thể góp vốn bằng tiền mặt.

Ưu điểm

 • Nhà đầu tư EB-5 trực tiếp có thể chủ động quản lý vốn đầu tư;
 • Sau khi nhận Thẻ xanh 10 năm, nhà đầu tư EB-5 trực tiếp có thể lên kế hoạch thoái vốn nếu muốn.
 • Thời gian chờ xét duyệt hồ sơ nhanh hơn.
 • Quy trình pháp lý đơn giản hơn.
 • “Bảo hiểm pháp lý” bởi Trung tâm Vùng được USCIS phê duyệt;
 • Không phải tham gia quản lý và điều hành hoạt động doanh nghiệp;
 • Có thể sống ở bất kỳ đâu tại Mỹ.
 • Hạn chế rủi ro đầu tư;
 • Việc đầu tư mang tính chất thụ động.

Nhược điểm

 • Tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không hiểu và nắm bắt thị trường hoạt động kinh doanh ở Mỹ;
 • Buộc sống ở khu vực nơi điều hành, quản lý doanh nghiệp.
 • Quy trình pháp lý phức tạp, mất nhiều thời gian do phải thông qua Trung tâm Vùng;
 • Phụ thuộc lớn vào sự thành công của dự án Trung tâm Vùng;
 • Lợi suất đầu tư thấp hơn;
 • Không thể chủ động nhận lợi suất cũng như thoái vốn nếu muốn.

Sau khi nhận Thẻ xanh Mỹ, nhà đầu tư EB-5 trực tiếp có thể lên kế hoạch thoái vốn nếu muốn

Nhìn chung, mỗi hình thức đầu tư EB-5 trực tiếp và đầu tư EB-5 gián tiếp thông qua Trung tâm Vùng đều có những đặc điểm và ưu nhược điểm riêng. Vì tính chất dễ dàng nên đầu tư EB-5 gián tiếp thông qua Trung tâm Vùng thường phổ biến hơn đầu tư EB-5 trực tiếp (chiếm 90%). Song vì lượng hồ sơ đăng ký quá nhiều, nhưng hạn ngạch nhập cư có giới hạn, điều này thúc đẩy nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến hình thức đầu tư EB-5 trực tiếp nhiều hơn. Thế nên, nhà đầu tư nên xem xét từng hình thức và chọn phương án phù hợp nhất với mình. Các luật sư di trú và chuyên gia tư vấn EB-5 giàu kinh nghiệm của SI Group chúng tôi có thể giúp quý vị xác định cơ hội đầu tư EB-5 phù hợp nhất. Liên hệ ngay với chúng tôi để sớm nhận cơ hội định cư Mỹ thông qua diện đầu tư.

>>> XEM THÊM:

Các tin tức liên quan
Liên Hệ Tư Vấn
Điều làm nên khác biệt của SI Group chính là từng giải pháp được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu, điều kiện riêng biệt của từng Quý khách hàng. Chúng tôi cung cấp giải pháp tối ưu nhất dành riêng cho Quý khách, đồng thời cam kết tỷ lệ thành công và thời gian hoàn thành cho từng dịch vụ.
Để được tư vấn chính xác, nhanh chóng và bảo mật, Quý khách liên hệ trực tiếp Hotline (+84) 979 355 355 hoặc để lại thông tin. Đội ngũ với hơn 20 năm kinh nghiệm của SI Group luôn sẵn sàng để kết nối và tư vấn miễn phí.