Tin tức

Visa EB-5: Giải đáp những câu hỏi thường gặp 

Quốc gia: Định cư Mỹ
Chương trình: Giải pháp Đầu tư
Người đăng: Nguyễn Trúc Anh Cập nhật: 01/03/2024

Visa EB-5 là visa đầu tư định cư Mỹ, cho phép nhà đầu tư đưa cả gia đình đến Mỹ sinh sống, học tập và làm việc với điều kiện đáp ứng yêu cầu vốn đầu tư và tạo việc làm cho công dân Mỹ. Về cơ bản là vậy, nhưng quá trình tìm hiểu một cách chuyên sâu về các chương trình đầu tư định cư Mỹ, chắc chắn không tránh khỏi các thắc mắc EB-5 thường gặp và dưới đây là giải đáp cần thiết cho quý vị:

1. Đầu tư định cư EB-5, sau bao lâu hoàn lại vốn?

Khoản đầu tư EB-5 phải được xem là rủi ro trong suốt thời gian nhà đầu tư được cấp thẻ xanh có điều kiện 2 năm. Việc hoàn vốn phụ thuộc vào các tài liệu chào bán của dự án cũng như chiến lược thoái vốn, nhưng thời gian tiêu chuẩn là 5 năm. Trung tâm vùng không được hoàn trả vốn gốc của dự án đầu tư EB-5 cho đến khi các mẫu đơn I-829 được duyệt. 

2. Tỷ lệ lợi nhuận được nhận khi đầu tư định cư EB-5 là bao nhiêu?

Mục đích chính của Chương trình đầu tư định cư Mỹ là được nhập cư và bảo toàn vốn. Mọi người đầu tư vào Chương trình EB-5 chủ yếu là để lấy thẻ xanh và nhận các cơ hội cần thiết khác (chẳng hạn cơ hội được giáo dục, cơ hội thực tập, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp cũng như các thành viên trong gia đình được cấp giấy phép làm việc, đồng thời được pháp luật bảo vệ với tư cách là người lao động). Đó chính là lý do tại sao tiêu chuẩn đầu tư EB-5 rất thấp, chỉ có thể bảo toàn vốn và trong một số trường hợp có lợi nhuận từ 0.25% đến 1% hoặc tối đa 1.5%. 

Giải thích thêm vì sao tỷ lệ lợi nhuận ròng của EB-5 thấp vì Trung tâm vùng phải đưa mức vay dự án thấp hơn so với ngân hàng thông thường hoặc các trung tâm tài chính. Đây là cách Trung tâm vùng có thể thu hút các dự án có chất lượng cao và đáng tin cậy. Kết quả là Trung tâm vùng phải trả lãi thấp hơn cho nhà đầu tư EB-5, điều này làm giảm mức hoàn vốn cho nhà đầu tư EB-5. Tuy nhiên, quý vị có thể xem xét các khoản lợi nhuận mình nhận được một cách gián tiếp là các lợi ích về giáo dục, y tế, cơ hội việc làm, v.v. mà gia đình và bản thân mình được hưởng. 

Xem thêm: Chia sẻ các chiến lược đầu tư định cư Mỹ

3. Vì sao cuộc hẹn sinh trắc học được đặt lịch Trung tâm xa nơi cư trú? 

Đa số các cuộc hẹn sinh trắc học được đặt lịch gần nơi địa chỉ của quý vị. Trong trường hợp nhận lịch ở xa khu vực địa chỉ của mình, quý vị nên xem lại địa chỉ đã cung cấp, rất có thể quý vị đưa thông tin địa chỉ của luật sư hoặc trung tâm khu vực. Để tránh trường hợp bị hủy hoặc phải hẹn sắp xếp lại một cách không cần thiết, khiến thời gian xử lý mẫu đơn I-956 của quý vị bị trì hoãn, hãy kiểm tra chính xác thông tin địa chỉ của mình. 

4. Có thể truy cập để kiểm tra Trung tâm vùng dự định đầu tư không?  

Để có thể kiểm tra Trung tâm vùng đã được phê duyệt hoặc chấm dứt ở đâu, cũng như lý do chấm dứt, quý vị có thể truy cập theo hướng dẫn sau đây: 

Các Trung tâm vùng được USCIS phê duyệt 

Các Trung tâm vùng chấm dứt hoạt động

Thông báo lý do chấm dứt Trung tâm vùng của USCIS 

5. Vì sao phải giữ vốn đầu tư trong tối thiểu 2 năm? 

Tổng thống Joe Biden đã ký Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 vào năm 2022, ủy quyền lại cho Chương trình Trung tâm vùng và thực hiện những thay đổi đáng kể đối với Chương trình EB-5. Đạo luật này đã sửa đổi các yêu cầu đối với nhà đầu tư là duy trì khoản đầu tư của họ trong một khoảng thời gian nhất định để đủ điều kiện được phân loại và loại bỏ các điều kiện về tình trạng thường trú của họ. Tuy nhiên, những thay đổi này không áp dụng cho các nhà đầu tư đã nộp đơn trước khi Đạo luật được ban hành và họ vẫn phải duy trì khoản đầu tư của mình trong 2 năm để đủ điều kiện được loại bỏ các điều kiện.

6. Đối với các mẫu đơn I-526 và I-526E được nộp sau 15/3/2022, khoản đầu tư phải được duy trì tối thiểu bao lâu?

Để nộp đơn xin thị thực nhập cư EB-5, nhà đầu tư cần phải “đã đầu tư hoặc đang trong quá trình đầu tư” vào một doanh nghiệp mới ở Mỹ. Đồng thời, nhà đầu tư cần duy trì khoản đầu tư đó trong ít nhất 02 năm, miễn là đáp ứng yêu cầu tạo việc làm. Khoảng thời gian 02 năm bắt đầu khi khoản đầu tư đầy đủ được thực hiện và có thể gặp rủi ro. Nếu nhà đầu tư thực hiện đầu tư hơn 02 năm trước khi nộp các biểu mẫu cần thiết, họ vẫn cần duy trì khoản đầu tư tại thời điểm nộp đơn để đủ điều kiện.

7. Cần duy trì khoản đầu tư bao lâu để mẫu I-829 được duyệt?

Đạo luật liêm chính (RIA) dẫn đến các khung thời gian khác nhau để loại bỏ các điều kiện đầu tư, tùy thuộc vào việc nhà đầu tư nộp đơn yêu cầu trước hay sau khi RIA được ban hành.

Các nhà đầu tư trước RIA phải duy trì khoản đầu tư của mình ở mức “rủi ro” trong suốt thời gian 2 năm thường trú có điều kiện để đủ điều kiện được loại bỏ các điều kiện về tình trạng thường trú của họ. USCIS sẽ duyệt các đơn I-829 liên quan đến các đơn I-526 trước 15/3/2022, theo các yêu cầu đủ điều kiện hiện hành trước khi ban hành RIA. Các yêu cầu về sinh hoạt đối với nhóm dân số này sẽ vẫn gắn liền với thời gian thường trú có điều kiện 2 năm.

Các nhà đầu tư nộp đơn I-829 dựa trên đơn I-526 và I-526E kể từ 15/3/2022 sẽ phải tuân theo các yêu cầu mới. Khoảng thời gian 02 năm cần thiết cho INA 203(b)(5)(A)(i) thường sẽ bắt đầu từ ngày khoản đầu tư đủ điều kiện được thực hiện và có thể gặp rủi ro. Nếu nhà đầu tư thực hiện đầu tư hơn 2 năm trước khi nộp đơn I-526 thì vẫn phải duy trì tại thời điểm nộp đơn để đánh giá khả năng hội đủ điều kiện.

8. Doanh nghiệp thương mại mới đủ điều kiện (NCE) có thể giữ tiền của nhà đầu tư trong thời gian dài hơn mức cần thiết không? 

INA đặt ra khung thời gian đầu tư tối thiểu để đủ điều kiện, nhưng không có giới hạn về thời gian giữ tiền của nhà đầu tư trước khi được trả lại. Các Trung tâm vùng và các doanh nghiệp thương mại liên kết của họ có thể thỏa thuận về thời gian đầu tư dài hơn với các nhà đầu tư ngoài các yêu cầu EB-5.

9. Nếu các nhà đầu tư hậu RIA kết thúc giai đoạn đầu tư 2 năm sau khi nộp Mẫu I-526 hoặc I-526E nhưng trước khi được chấp thuận, họ có thể lấy lại tiền đầu tư mà không ảnh hưởng đến đơn xin nhập cư của họ không, miễn là họ đã đáp ứng tất cả các yêu cầu về tạo việc làm và đủ điều kiện chưa?

Khả năng cao là phía USCIS sẽ dùng ngày mà số tiền đầu tư đủ điều kiện cần thiết được thực hiện và có thể gặp rủi ro trong hoạt động kinh doanh mới, tuân theo các yêu cầu hiện hành, bao gồm cả việc cung cấp khoản đầu tư đó cho đơn vị chịu trách nhiệm tạo việc làm.

Cũng nói thêm rằng theo INA 216A, các nhà đầu tư chưa đáp ứng các yêu cầu về tạo việc làm cho thường trú nhưng đang tích cực làm việc để đạt được điều đó có thể được gia hạn thêm 01 năm đối với tình trạng thường trú có điều kiện của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng là nhà đầu tư phải duy trì khoản đầu tư của mình trong thời gian này, ngay cả khi nó vượt quá khoảng thời gian tối thiểu 02 năm được quy định trong INA 203(b)(5)(A)(i).

10. Có thể nộp Mẫu I-485Mẫu I-526 hoặc Mẫu I-526E cùng một lúc không?

Quý vị có thể nộp Mẫu I-485 và Mẫu I-526 hoặc Mẫu I-526E cùng lúc nếu sự chấp thuận đơn bảo lãnh của quý vị ngay lập tức cấp thị thực, căn cứ mục 245(n) của INA. Nếu quý vị có Mẫu I-526 đang chờ xử lý, bao gồm cả những mẫu được nộp trước 15/3/2022, quý vị có thể nộp Mẫu I-485 nếu đáp ứng các yêu cầu cần thiết. Nên xem lại trang Mẫu I-485 hoặc tham khảo ý kiến ​​luật sư trước khi gửi biểu mẫu. Đảm bảo gửi các biểu mẫu đến địa chỉ được cung cấp trên Địa chỉ nộp đơn trực tiếp cho Mẫu I-526, Đơn xin nhập cư của trang Doanh nhân người nước ngoài.

Trên đây là các giải đáp thắc mắc thường gặp liên quan đến EB-5. Trong trường hợp phát sinh thêm thắc mắc từ thời điểm tìm hiểu đến khi thực hiện thủ tục và chờ cấp thẻ xanh, chúng tôi khuyến nghị quý vị nên tìm đến luật sư uy tín hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ di trú nhiều năm kinh nghiệm để được tư vấn cụ thể hơn. 

Các tin tức liên quan
Liên Hệ Tư Vấn
Điều làm nên khác biệt của SI Group chính là từng giải pháp được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu, điều kiện riêng biệt của từng Quý khách hàng. Chúng tôi cung cấp giải pháp tối ưu nhất dành riêng cho Quý khách, đồng thời cam kết tỷ lệ thành công và thời gian hoàn thành cho từng dịch vụ.
Để được tư vấn chính xác, nhanh chóng và bảo mật, Quý khách liên hệ trực tiếp Hotline (+84) 979 355 355 hoặc để lại thông tin. Đội ngũ với hơn 20 năm kinh nghiệm của SI Group luôn sẵn sàng để kết nối và tư vấn miễn phí.