Tin tức

Tổng hợp các loại visa bảo lãnh cha mẹ sang Úc định cư 

Quốc gia: Định cư Úc
Chương trình: Giải pháp An cư
Người đăng: Nguyễn Trúc Anh Cập nhật: 21/12/2023

Sinh sống tại Úc đã lâu và giờ muốn đưa cha mẹ đến gần mình hơn, quý vị có thể tham khảo visa bảo lãnh cha mẹ sang Úc định cư. Cập nhật đến thời điểm này có đến 7 loại visa bảo lãnh cha mẹ với điều kiện, quyền lợi và thời hạn được phép cư trú tại Úc khác nhau. Trong đó, có 4 loại visa cho phép cư trú tại Úc dài hạn gồm visa 103, visa 143, visa 804, visa 864 và 3 loại visa cho phép cư tại Úc ngắn hạn gồm visa 173, visa 884, visa 870.

Visa 103 – visa bảo lãnh cha mẹ sang Úc định cư

Đây là visa thường trú cho phép cha mẹ của công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện chuyển đến Úc sinh sống.

Với visa này, quý vị được hưởng các quyền lợi sau: 

 • Được cư trú tại Úc dài hạn với tư cách là thường trú nhân.
 • Bảo lãnh các thành viên trong gia đình có đủ điều kiện đến Úc.
 • Nếu đủ điều kiện, có thể nộp đơn xin quốc tịch Úc.

Để được cấp visa 103, quý vị cần đáp ứng các điều kiện sau: 

 • Có một đứa con là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện
 • Đáp ứng tất cả các điều kiện thị thực hiện hành và tuân thủ luật pháp Úc
 • Chưa từng nộp đơn xin hoặc có visa 870 bảo lãnh cha mẹ tạm thời. 
 • Chi phí hồ sơ visa: 4,990 AUD

Visa 143 – visa bảo lãnh cha mẹ (có đóng góp) đến Úc định cư 

Tương vụ visa 103, đây là visa thường trú cho phép cha mẹ của công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc những người có đủ điều kiện nhập tịch New Zealand đến Úc sinh sống với điều kiện có đóng góp. 

Sở hữu visa 143, quý vị được hưởng các quyền lợi sau: 

 • Được cư trú tại Úc lâu dài với tư cách là thường trú nhân
 • Có thể bảo lãnh người thân sang Úc nếu đủ điều kiện.
 • Có cơ hội trở thành công dân Úc nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Để được cấp visa 143, quý vị cần đáp ứng điều kiện sau:

 • Có con cái là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc đủ điều kiện nhập tịch New Zealand, trừ khi quý vị nộp đơn theo con đường nghỉ hưu. 
 • Vượt qua bài kiểm tra về cân bằng gia đình, trừ khi nộp visa theo diện nghỉ hưu hoặc visa 173. 
 • Được hỗ trợ từ gia đình, trừ khi nộp hồ sơ theo diện nghỉ hưu. 
 • Chưa từng nộp visa 870 – visa bảo lãnh cha mẹ tạm thời. 

Điều kiện:

 • Từ 18 tuổi trở lên
 • Đã trở thành công dân Úc hoặc thường trú nhân ở Úc, sống ổn định tối thiểu 2 năm
 • Đáp ứng được tiêu chí của Úc về sức khỏe và nhân cách. 
 • Chi phí xin visa 143: 48,365 AUD.

Visa 173 – visa bảo lãnh cha mẹ (có đóng góp) đến Úc tạm thời 

Đây là visa tạm trú cho phép cha mẹ của công dân Úc, thường trú nhân Úc, công dân New Zealand đủ điều kiện đến Úc định cư. Thời hạn của visa này có thể kéo dài đến 2 năm, kết thúc thời hạn này, quý vị có thể tham khảo nộp hồ sơ xin visa 143 để định cư Úc với tư cách thường trú nhân. 

Với visa 173, quý vị được hưởng các quyền lợi sau:

 • Được sinh sống tại Úc đến 2 năm.
 • Được học tập và làm việc tại Úc, nhưng không nhận Chính phủ hỗ trợ.
 • Đương đơn có thể bảo lãnh người thân đủ điều kiện cùng sang Úc trong thời gian đó.
 • Được tự do ra vào Úc trong thời hạn visa mà không cần xin phép. 

Để được cấp visa 173, quý vị cần đáp ứng điều kiện sau:

 • Chưa từng sở hữu visa 870 – visa bảo lãnh cha mẹ tạm thời. 
 • Được con cái bảo lãnh. Nếu con dưới 18 tuổi thì có thể được bảo lãnh bởi người thân khác đủ điều kiện. 
 • Vượt qua bài kiểm tra cân bằng gia đình, bao gồm có tối thiểu một nửa số con đủ điều kiện hoặc nhiều con sống ở Úc hơn các quốc gia khác.
 • Đáp ứng đủ điều kiện về sức khỏe và lý lịch tư pháp. 
 • Đáp ứng đủ điều kiện visa và tuân thủ pháp luật Úc. 
 • Chi phí xin visa 173: 32,340 AUD.

Visa 804 – visa bảo lãnh cha mẹ già đến Úc định cư

Đây là visa thường trú cho phép cha mẹ lớn tuổi của công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc người đủ điều kiện nhập cư Úc đến Úc sinh sống lâu dài. 

Với visa 804, quý vị được hưởng quyền lợi sau:

 • Sinh sống lâu dài tại Úc với tư cách là thường trú nhân
 • Có thể bảo lãnh thành viên trong gia đình có đủ điều kiện sang Úc.
 • Có thể xin nhập quốc tịch Úc nếu thỏa mãn điều kiện.

Để được cấp visa 804, quý vị cần đáp ứng đủ điều kiện sau: 

 • Có con là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện.
 • Đủ tuổi để nhận lương hưu ở Úc
 • Đáp ứng đủ điều kiện về sức khỏe và lý lịch tư pháp.
 • Vượt qua bài kiểm tra cân bằng gia đình. 
 • Con cái có đủ khả năng hỗ trợ cha mẹ trong thời gian sống ở Úc.
 • Chưa từng sở hữu visa 870. 
 • Chi phí xin visa 804: 4.990 AUD.

Visa 864 – visa bảo lãnh cha mẹ già (có đóng góp) đến Úc định cư 

Đây là visa thường trú cho phép cha mẹ già có con là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc người đủ điều kiện nhập quốc tịch New Zealand đến Úc sinh sống lâu dài. 

Với visa 864, quý vị được hưởng các quyền lợi sau:

 • Sinh sống lâu dài tại Úc với tư cách là thường trú nhân. 
 • Được làm việc và pháp luật Úc bảo vệ tại nơi làm việc.
 • Có cơ hội trở thành công dân Úc nếu đủ điều kiện. 

Để được cấp visa 864, quý vị cần đáp ứng các điều kiện. 

 • Có con là thường trú nhân Úc, công dân Úc hay người đủ điều được nhập tịch New Zealand.
 • Đủ tuổi nhận lương hưu ở Úc.
 • Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về sức khỏe và lý lịch tư pháp.
 • Chi phí xin visa 864: 48,365 AUD.

Visa 870 – visa bảo lãnh cha mẹ sang Úc tạm trú 

Đây là visa tạm trú cho phép cha mẹ của công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc người đủ điều kiện nhập quốc tịch New Zealand đến Úc thăm con cái với thời hạn tối đa đến 3 hoặc 5 năm. 

Với visa 870, quý vị được hưởng các quyền lợi sau: 

 • Được đến Úc thăm con cái với thời hạn tối đa 3 năm hoặc 5 năm cho mỗi visa. 
 • Có thể nộp đơn xin visa tiếp theo để đến thăm con cái với thời gian tối đa 10 năm
 • Không được làm việc tại Úc.

Để được cấp visa 870, quý vị cần đáp ứng đủ điều kiện sau: 

 • Có con bảo lãnh được chấp thuận trước khi nộp đơn xin visa này và là cha mẹ hợp pháp của con đủ điều kiện. 
 • Đáp ứng đủ điều kiện về sức khỏe và lý lịch tư pháp. 
 • Nộp visa online.
 • Nộp đơn xin thị thực trong vòng 6 tháng kể từ ngày được chấp thuận bảo lãnh hoặc 60 ngày nếu được phép nộp đơn tại Úc.
 • Từng sở hữu visa phù hợp trước đó. 
 • Chi phí xin visa 870: 5,735 AUD nếu cư trú tối đa 3 năm và 11,470 AUD nếu cư trú tối đa 5 năm.
 • Đủ khả năng tài chính để đến Úc sinh sống. 

Thời gian xử lý hồ sơ từ 62 – 82 ngày tùy vào các yếu tố về lượng hồ sơ và năng lực xử lý hồ sơ tại thời điểm nộp đơn. 

Mời quý vị tham khảo thêm: Thời gian xét duyệt visa Úc là bao lâu?

Visa 884 – visa bảo lãnh cha mẹ già (có đóng góp) đến Úc tạm trú 

Đây là visa tạm thời cho phép cha mẹ già của công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc người đủ điều kiện nộp visa New Zealand có thể đến Úc sinh sống đến 2 năm. 

Với visa 864, quý vị được hưởng các quyền lợi sau đây: 

 • Sống ở Úc lên đến 2 năm
 • Làm việc và học tập tại Úc (không nhận được Chính phủ hỗ trợ).
 • Có thể nộp đơn xin chuyển sang visa 864 Úc – visa thường trú nếu muốn định cư lâu dài.

Để được cấp visa 864, quý vị cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Được con cái là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc người đủ điều kiện nộp visa New Zealand bảo lãnh. 
 • Đủ tuổi nhận lương hưu ở Úc. 
 • Chưa từng nộp visa 870. 
 • Đáp ứng yêu cầu về sức khỏe và lý lịch tư pháp. 
 • Vượt qua bài kiểm tra cân bằng gia đình. 
 • Chi phí xin visa 884: 33.895 AUD.

Ngoài visa 870, đối với các loại visa bảo lãnh cha mẹ sang Úc định cư còn lại không có thông tin cụ thể về thời hạn xử lý hồ sơ. Theo quy định, các visa này thuộc nhóm được ưu tiên xử lý, tùy theo điều kiện hoàn cảnh của từng cá nhân cụ thể, thời hạn xử lý hồ sơ visa khác nhau. 

Trên đây là tổng hợp các loại visa bảo lãnh cha mẹ sang Úc định cư. Hy vọng với các chia sẻ này, quý vị có thể tham khảo và lựa chọn visa phù hợp với mình, sớm đạt đến ước mơ cư trú lâu dài tại Úc.

Các tin tức liên quan

Liên Hệ Tư Vấn

Điều làm nên khác biệt của SI Group chính là từng giải pháp được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu, điều kiện riêng biệt của từng Quý khách hàng. Chúng tôi cung cấp giải pháp tối ưu nhất dành riêng cho Quý khách, đồng thời cam kết tỷ lệ thành công và thời gian hoàn thành cho từng dịch vụ.
Để được tư vấn chính xác, nhanh chóng và bảo mật, Quý khách liên hệ trực tiếp Hotline (+84) 979 355 355 hoặc để lại thông tin. Đội ngũ với hơn 20 năm kinh nghiệm của SI Group luôn sẵn sàng để kết nối và tư vấn miễn phí.