Tin tức

Hướng dẫn về hệ thống thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ

Quốc gia: Định cư Mỹ
Chương trình: TIN TỨC CẬP NHẬT
Người đăng: admin-root Cập nhật: 08/11/2023

Hầu hết chúng ta đều biết thuế là nghĩa vụ bắt buộc khi mình sinh sống, làm việc tại một đất nước và Mỹ cũng không là ngoại lệ. Khi mới sang Mỹ định cư, chắc chắn bạn sẽ còn nhiều bỡ ngỡ, nhất là các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ vì sẽ quyết định đến thu nhập thực bạn mang về là bao nhiêu. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

Giới thiệu về hệ thống thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ

Về cơ bản, thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ được tính theo biểu thuế lũy tiến gồm thuế thu nhập liên bang và thuế thu nhập bang. Trong đó, thuế thu nhập liên bang là bắt buộc, còn thuế thu nhập bang tùy thuộc vào quyết định của từng bang.

Việc quản lý các tờ khai, báo cáo và nộp thuế của công dân được thực hiện bởi cơ quan thuế tiểu bang và địa phương. Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan thuế khác vẫn có quyền truy cập vào hệ thống quản lý để cùng kiểm tra các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân của một người.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ

Giải thích cách tính thuế thu nhập cá nhân dựa trên thu nhập hàng năm

So với Việt Nam, cấu trúc tính thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ không khác nhiều. Thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ được tính dựa trên thu nhập chịu thuế theo biểu thuế lũy tiến. Trong đó:

 • Thu nhập chịu thuế được tính bằng cách lấy tổng thu nhập trừ đi các khoản giảm trừ và miễn thuế bao gồm tiền đóng góp lương hưu, học phí Đại học, lãi vay học Đại học… và tiếp tục trừ các khoản khấu trừ tiêu chuẩn hoặc khấu trừ từng khoản và nhân với các mức thuế.
 • Biểu thuế lũy tiến từng phần ở Mỹ hiện đang được áp dụng theo 7 bậc gồm 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% và 37%. Tại biểu thuế này, ngưỡng thu nhập chịu thuế được ghi chi tiết tương ứng với tình trạng hôn nhân của người nộp thuế như còn độc thân, đã kết hôn khai thuế chung hoặc đã kết hôn khai thuế riêng, hoặc độc thân nhưng là trụ cột gia đình.

Trên đây mới là thuế thu nhập cá nhân liên bang, còn thuế thu nhập bang sẽ được áp dụng riêng. Hiện tại, có 7/50 bang áp dụng chính sách miễn thuế, 43 bang còn lại áp dụng cách tính thuế khác. Trong số đó có 9 bang áp dụng chung một mức thuế cho tất cả các cư dân, những bang còn lại áp dụng biểu thuế lũy tiến với mức thuế suất dao động từ 1% – 13.3%.

Trình bày các mức thuế và các bậc thuế thu nhập cá nhân tại Mỹ

Đối với thuế thu nhập cá nhân liên bang, dự kiến sẽ không có thay đổi về mức thuế suất cho đến năm 2025, còn ngưỡng thu nhập chịu thuế sẽ được điều chỉnh theo từng năm tùy thuộc vào tình hình lạm phát cũng như tốc độ phát triển kinh tế của nước Mỹ.

Cập nhật biểu thuế lũy tiến 2023 như sau:

 • Đối với trường hợp người nộp thuế còn độc thân:
Ngưỡng thu nhập chịu thuế Thuế suất Tiền thuế phải nộp 
Từ 0 đến 11,000 USD 10% 10% thu nhập chịu thuế
Từ 11,001 USD đến 44,725 USD 12% 1,100 USD + 12% của số tiền trên 11,000 USD.
Từ 44,726 USD đến 95,375 USD 22% 5,147 USD + 22% của số tiền trên 44,725 USD
Từ 95,376 USD đến 182,100 USD 24% 16,290 USD + 24% của số tiền trên 95,375 USD
Từ 182,101 USD đến 231,250 USD 32% 37,104 USD + 32% của số tiền trên 182,100 USD
Từ 231,251 USD đến 578,125 USD 35% 52,832 USD + 35% của số tiền trên 231,250 USD
Từ 578,126 USD trở lên. 37% Từ 174,238.25 USD + 37% của số tiền trên 578,125 USD
 • Đối với trường hợp người nộp thuế đã kết hôn và kê khai thuế chung: 
Ngưỡng thu nhập chịu thuế Thuế suất Tiền thuế phải nộp 
Từ 0 đến 22,000 USD 10% 10% thu nhập chịu thuế
Từ 22,001 USD đến 89,450 USD 12% 2,200 USD + 12% của số tiền trên 22,000 USD.
Từ 89,451 USD đến 190,750 USD 22% 10,294 USD + 22% của số tiền trên 89,450 USD
Từ 190,751 USD đến 364,200 USD 24% 32,580 USD + 24% của số tiền trên 190,750 USD
Từ 462,501 USD đến 462,500 USD 32% 74,208 USD + 32% của số tiền trên 364,200 USD
Từ 231,251 USD đến 693,750 USD 35% 105,664 USD + 35% của số tiền trên 462,500 USD
Từ 693,751 USD trở lên. 37% Từ 186,601.50 USD + 37% của số tiền trên 693,750 USD
 • Đối với trường hợp người nộp thuế đã kết hôn và kê khai thuế riêng: 
Ngưỡng thu nhập chịu thuế Thuế suất Tiền thuế phải nộp 
Từ 0 đến 11,000 USD 10% 10% thu nhập chịu thuế
Từ 11,001 USD đến 44,725 USD 12% 1,100 USD + 12% của số tiền trên 11,000 USD.
Từ 44,726 USD đến 95,375 USD 22% 5,147 USD + 22% của số tiền trên 44,725 USD
Từ 95,376 USD đến 182,100 USD 24% 16,290 USD + 24% của số tiền trên 95,375 USD
Từ 182,101 USD đến 231,250 USD 32% 37,104 USD + 32% của số tiền trên 182,100 USD
Từ 231,251 USD đến 346,875 USD 35% 52,832 USD + 35% của số tiền trên 231,250 USD
Từ 346,876 USD trở lên. 37% Từ 93,300.75 USD + 37% của số tiền trên 346,875 USD
 • Đối với trường hợp người nộp thuế còn độc thân nhưng là trụ cột gia đình:
Ngưỡng thu nhập chịu thuế Thuế suất Tiền thuế phải nộp 
Từ 0 đến 15,700 USD 10% 10% thu nhập chịu thuế
Từ 15,701 USD đến 59,850 USD 12% 1,570 USD + 12% của số tiền trên 15,700 USD.
Từ 59,851 USD đến 95,350  USD 22% 6,868 USD + 22% của số tiền trên 59,850 USD
Từ 95,351 USD đến 182,100 USD 24% 14,678 USD + 24% của số tiền trên 95,350 USD
Từ 182,101 USD đến 231,250 USD 32% 35,498 USD + 32% của số tiền trên 182,100 USD
Từ 231,251 USD đến 578,100 USD 35% 51,226 USD + 35% của số tiền trên 231,250 USD
Từ 578,101 USD trở lên. 37% Từ 172,623.50 USD + 37% của số tiền trên 578,100 USD

Các khoản miễn thuế và giảm thuế trong hệ thống thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ

Khi tính thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ, quan trọng nhất là các khoản được miễn và giảm trừ vì đây là khoản giúp bạn tiết kiệm được nhiều hơn chi phí thuế phải nộp hơn. Cụ thể mức miễn giảm mới trong năm 2023 như sau:

 • Số tiền miễn thuế thu nhập cá nhân tối đa là 81,300 USD/tháng.
 • Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản đóng vào quỹ hưu trí, thuế bất động sản, lãi vay thế chấp…
 • Riêng với khoản đi lại được phép tối đa 300 USD/tháng, chăm sóc sức khỏe 3,050 USD/năm, đóng bảo hiểm cá nhân từ 2,650 USD đến 3,950 USD/năm, đóng bảo hiểm gia đình từ 5,300 – 7,900 USD/năm, quà tặng hằng năm 17,000 USD/năm.
 • Tín dụng thuế đối với các khoản như nuôi con 1,000 USD/con hoặc nuôi người phụ thuộc khác 500 USD/người, hoặc tín dụng cho giáo dục và thu nhập nước ngoài…  Trong đó, tín dụng thuế đối với khoản nuôi con sẽ giới hạn tối đa là 7,430 USD/tháng đối với các gia đình có từ 3 trẻ trở lên. Trường hợp nhận con nuôi được khấu trừ tới 15,950 USD/năm.
 • Khấu trừ tiêu chuẩn năm 2023:
Độc thân Đã kết hôn khai thuế chung Đã kết hôn khai thuế riêng Độc thân và là trụ cột gia đình
13,850 USD 27,700 USD 13,850 USD 20,800 USD

Quy trình nộp thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ

Trước tiên, bạn cần đăng ký mã số thuế ở Mỹ. Sau đó, kết thúc một năm tài chính (bắt đầu từ 01/01 đến 31/12 hằng năm), bạn nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế. Thời hạn nộp là sau khi kết thúc năm tài chính đến ngày 15/4 của năm tiếp theo.

Tại đơn khai thuế, bạn cần báo cáo với cơ quan thuế tất cả khoản thu nhập của mình đã phát sinh trong năm cùng các khoản khấu trừ. Nếu sau khi trừ ra còn lại tiền dư thì bạn sẽ được hoàn thuế. Ngược lại, bạn cần phải đóng đủ.

Bạn có thể lựa chọn khai thuế trực tiếp tại cơ quan thuế, thông qua dịch vụ hoặc kê khai online đều được. Tuy nhiên, hình thức kê khai thuế online vẫn được khuyến khích hơn cả.

Trước khi thực hiện kê khai và tính thuế phải nộp hoặc khấu trừ, bạn nên tham khảo thêm ý kiến tư vấn từ các đơn vị cung cấp dịch vụ thuế uy tín nhằm đơn giản hóa thủ tục cũng như tiết kiệm chi phí thuế phải nộp.

Trên đây là tóm tắt các thông tin quan trọng liên quan đến thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ. Chúng tôi khuyến nghị các bạn cần tìm hiểu rõ và tuân thủ các quy định để đảm bảo khả năng quản lý tài chính cá nhân. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đội ngũ chuyên viên và luật sư tư vấn của chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Các tin tức liên quan

Liên Hệ Tư Vấn

Điều làm nên khác biệt của SI Group chính là từng giải pháp được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu, điều kiện riêng biệt của từng Quý khách hàng. Chúng tôi cung cấp giải pháp tối ưu nhất dành riêng cho Quý khách, đồng thời cam kết tỷ lệ thành công và thời gian hoàn thành cho từng dịch vụ.
Để được tư vấn chính xác, nhanh chóng và bảo mật, Quý khách liên hệ trực tiếp Hotline (+84) 979 355 355 hoặc để lại thông tin. Đội ngũ với hơn 20 năm kinh nghiệm của SI Group luôn sẵn sàng để kết nối và tư vấn miễn phí.