Tin tức

Cập nhật mức lương tối thiểu tại Mỹ 2024 

Quốc gia: Định cư Mỹ
Chương trình: TIN TỨC CẬP NHẬT
Người đăng: Nguyễn Trúc Anh Cập nhật: 12/04/2024

Khác với Việt Nam thường điều chỉnh mức lương tối thiểu mỗi năm một lần, tại Mỹ, mức lương tối thiểu liên bang được quy định trong Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng (FLSA) áp dụng kể từ 24/7/2009 đến nay là 7.25 USD/giờ. 

Nhiều tiểu bang cũng có quy định về mức lương tối thiểu này nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động ở Mỹ có nghĩa vụ phải tuân thủ cả hai. Điều đó có nghĩa là người sử dụng lao động không được phép trả lương cho người lao động dưới mức lương tối thiểu. 

Xem thêm: USCIS tăng một số loại phí nhập cư kể từ 01/4/2024

Trong trường hợp người sử dụng lao động trả lương cho quý vị dưới mức tối thiểu, quý vị có quyền thẳng thắn yêu cầu người sử dụng lao động phải hoàn trả đủ hoặc có thể nộp đơn khiếu nại đến Bộ Lao động Mỹ hoặc nộp đơn yêu cầu đến Sở Lao động Tiểu bang Mỹ hay thậm chí là khởi kiện ra Tòa án để đòi quyền lợi. 

Vì vậy, việc cập nhật các quy định về mức lương tối thiểu là cần thiết, vì có thể giúp quý vị tự kiểm tra và bảo vệ quyền lợi của mình khi làm việc tại xứ sở cờ hoa.

Dưới đây là cập nhật mức lương tối thiểu tại các tiểu bang ở Mỹ, áp dụng từ 01/01/2024:

STT

Tiểu bang

Mức lương tối thiểu 

1

Alabama

Không có luật lương tối thiểu của tiểu bang, do đó áp dụng luật chung liên bang là 7.25 USD/giờ.

2

Alaska

11.73 USD/giờ.

Người lao động được trả lương làm thêm trong trường hợp làm việc trên 8 giờ/ngày hoặc 40 giờ/tuần. Bộ Lao động Alaska đã phê duyệt quy định này và chỉ áp dụng đối với công ty sử dụng từ 4 lao động trở lên. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh hằng năm theo quy định. 

3

Samoa thuộc Mỹ 

Khác với các tiểu bang, Samoa áp dụng luật về tiền lương tối thiểu theo từng ngành cụ thể, chứ không áp dụng chung. 

Chẳng hạn, ngành khách sạn là 5.7 USD/giờ, ngành y tế và giáo dục là 6.03 USD/giờ, ngành du lịch là 6.18 USD/giờ, v.v. 

4

Arizona

14.35 USD/giờ.

5

Arkansas

11 USD/giờ, áp dụng đối với người sử dụng lao động có từ 4 nhân viên trở lên.

Áp dụng trả tiền lương làm thêm giờ nếu làm việc trên 40 giờ/tuần.

6

California

16 USD/giờ. 

Căn cứ Mục 510 của Bộ luật Lao động California:

 • Nếu làm việc trên 8 giờ/ngày hoặc 40 giờ/tuần hoặc 8 giờ đầu tiên của ngày làm việc thứ 7 trong tuần làm việc sẽ được trả lương gấp 1.5 mức tối thiểu. 
 • Trường hợp làm việc trên 12 giờ/ngày hoặc trên 8 giờ vào ngày làm việc thứ 7 trong tuần sẽ được trả lương gấp đôi mức tối thiểu. 

7

Colorado

14.42 USD/giờ.

Người lao động được trả lương làm thêm nếu làm việc trên 12 giờ/ngày hoặc 40 giờ/tuần. 

Mức lương tối thiểu và các quy định về làm thêm giờ áp dụng cho ngành bán lẻ và dịch vụ, dịch vụ hỗ trợ thương mại, thực phẩm và đồ uống, sức khỏe và y tế.

8

Connecticut

15.69 USD/giờ.

Người lao động được trả lương làm thêm nếu làm việc trên 40 giờ/tuần. 

Nếu làm việc tại các nhà hàng và khách sạn trong 7 ngày liên tiếp, thì được trả lương cao gấp 1.5 lần mức tối thiểu. 

9

Delaware

13.25 USD/giờ.

Tiểu bang áp dụng mức lương tối thiểu liên bang bằng cách tham chiếu nếu mức lương liên bang lớn hơn mức lương tối thiểu của tiểu bang.

10

Quận Columbia

17 USD/giờ

Nếu làm việc trên 40 giờ/tuần thì được trả lương làm thêm. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh vào thời điểm 01/7 hằng năm. 

11

Florida

12 USD/giờ

Mức lương tối thiểu dự kiến tăng thêm 1 USD/giờ vào ngày 30/9 hàng năm cho đến khi đạt mức 15 USD/giờ vào ngày 30/9/2026.

12

Georgia

5.15 USD/giờ, áp dụng đối với công ty sử dụng từ 6 nhân viên trở lên 

Luật Tiểu bang loại trừ khỏi phạm vi bảo hiểm bất cứ việc làm nào tuân theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng của liên bang khi mức lương liên bang cao hơn mức lương của Tiểu bang.

Người sử dụng lao động tuân theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng phải trả mức lương tối thiểu hiện hành của Liên bang là 7.25 USD/giờ.

13

Guam

9.25 USD/giờ.

Nếu làm việc trên 40 giờ/tuần thì được trả lương làm thêm.

14

Hawaii

14 USD/giờ.

Nếu làm việc trên 40 giờ/tuần thì được trả lương làm thêm.

Người lao động có mức lương được đảm bảo hàng tháng từ 2,000 USD trở lên sẽ được miễn luật lương tối thiểu và luật làm thêm giờ của Tiểu bang.

Người giúp việc gia đình phải tuân theo các yêu cầu về mức lương tối thiểu và làm thêm giờ của Hawaii. Đạo luật 248, Phiên họp thường kỳ 2013

Luật Tiểu bang loại trừ khỏi phạm vi bảo hiểm bất cứ việc làm nào tuân theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng của liên bang trừ khi mức lương của Tiểu bang cao hơn mức lương của liên bang.

15

Idaho

7.25 USD/giờ

16

Illinois

14 USD/giờ, áp dụng đối với công ty sử dụng từ 4 lao động trở lên, bao gồm cả thành viên gia đình. 

Nếu làm việc trên 40 giờ/tuần thì được trả lương làm thêm.

17

Indiana

7.25 USD/giờ, áp dụng đối với công ty sử dụng từ 2 lao động trở lên. Nếu làm việc trên 40 giờ/tuần thì được trả lương làm thêm.

18

Iowa

7.25 USD/giờ.

Mức lương tối thiểu của Iowa bằng với mức lương tối thiểu liên bang nếu nó được đặt dưới mức liên bang.

19

Kansas

7.25 USD/giờ.

Luật Tiểu bang loại trừ khỏi phạm vi bảo hiểm bất cứ việc làm nào tuân theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng của liên bang.

20

Kentucky

7.25 USD/giờ.

Nếu làm thêm trên 40 giờ/tuần hoặc làm vào ngày thứ 7 của tuần làm việc thì được trả lương làm thêm giờ.

Luật làm thêm vào ngày thứ 7 của tuần làm việc, tách biệt với luật lương tối thiểu, yêu cầu người sử dụng lao động cho phép lao động được bảo hiểm làm việc 7 ngày trong bất kỳ 1 tuần làm việc nào phải trả lương cho nhân viên theo tỷ lệ gấp rưỡi so với mức chuẩn. Luật làm thêm ngày thứ 7 không áp dụng khi người lao động không được phép làm việc trên 40 giờ/tuần.

Tiểu bang áp dụng mức lương tối thiểu liên bang bằng cách tham chiếu nếu mức lương liên bang lớn hơn mức lương của Tiểu bang.

21

Louisiana

Không có luật lương tối thiểu của tiểu bang, do đó áp dụng luật chung liên bang là 7.25 USD/giờ.

22

Maine

14.15 USD/giờ.

Nếu làm việc trên 40 giờ/tuần thì được trả lương làm thêm. 

Nếu mức lương tối thiểu liên bang cao nhất được tăng vượt quá mức lương tối thiểu của Tiểu bang có hiệu lực thì mức lương tối thiểu của Tiểu bang sẽ tăng lên cùng mức, có hiệu lực vào cùng ngày với việc tăng mức lương tối thiểu liên bang.

Mức lương tối thiểu được điều chỉnh hằng năm. 

23

Maryland

15 USD/giờ.

Nếu làm việc trên 40 giờ/tuần thì được trả lương làm thêm. 

24

Massachusetts

15 USD/giờ.

Nếu làm việc trên 40 giờ/tuần thì được trả lương làm thêm. Trong mọi trường hợp, mức lương tối thiểu của Massachusetts luôn cao hơn lương tối thiểu của liên bang ít nhất 0.50 USD.

25

Michigan

10.33 USD/giờ, áp dụng đối với đơn vị sử dụng từ 2 lao động trở lên. Nếu làm việc trên 40 giờ/tuần thì được trả lương làm thêm. 

Luật Tiểu bang loại trừ khỏi phạm vi bảo hiểm bất cứ việc làm nào tuân theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng của liên bang trừ khi mức lương của Tiểu bang cao hơn mức lương của liên bang.

Mức lương tối thiểu này được điều chỉnh hằng năm.

26

Minnesota

 • Đối với doanh nghiệp lớn có doanh thu hằng năm từ 500,000 USD trở lên, mức lương tối thiểu là 10.85 USD/giờ.
 • Đối với doanh nghiệp nhỏ có doanh thu hằng năm dưới 500,000 USD, mức lương tối thiểu 8.85 USD/giờ.

Nếu làm việc trên 48 giờ/tuần thì được trả lương làm thêm. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh hằng năm. 

27

Mississippi

Không có luật lương tối thiểu của tiểu bang, do đó áp dụng luật chung liên bang là 7.25 USD/giờ.

28

Missouri

12.30 USD/giờ. 

Nếu làm việc trên 40 giờ/tuần thì được trả lương làm thêm. Ngoài việc miễn trừ đối với việc làm được liên bang bảo hiểm, luật còn miễn trừ, trong số những người khác, lao động của doanh nghiệp bán lẻ hoặc dịch vụ có tổng doanh thu hàng năm hoặc hoạt động kinh doanh được thực hiện dưới 500,000 USD.

Trả lương làm thêm giờ nếu làm việc trên 52 giờ/tuần đối với công việc theo mùa vụ hoặc công việc mảng giải trí. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh hằng năm. 

29

Montana

 • Đối với doanh nghiệp có doanh thu hằng năm trên 110,000 USD thì mức lương tối thiểu là 10.30 USD/giờ. 
 • Đối với doanh nghiệp không theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng có doanh thu hằng năm dưới 110,000 USD thì mức lương tối thiểu là 4 USD/giờ. Tuy nhiên, nếu lao động đang sản xuất hoặc vận chuyển hàng hóa giữa các tiểu bang hoặc được quy định trong Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng của liên bang thì phải được trả cao hơn mức lương tối thiểu liên bang hoặc mức lương tối thiểu của Montana.

Nếu làm việc trên 40 giờ/tuần thì được trả lương làm thêm giờ. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh hằng năm. 

30

Nebraska

12 USD/giờ, áp dụng đối với doanh nghiệp sử dụng từ 4 lao động trở lên. 

31

Nevada

 • Nếu người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm y tế thì mức lương tối thiểu là 11.25 USD/giờ. 
 • Nếu người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế đủ điều kiện thì mức lương tối thiểu là 10.25 USD/giờ. 

Mức lương tối thiểu được điều chỉnh hằng năm. Kể từ ngày 01/7/2024, mức lương tối thiểu áp dụng đối với tất cả lao động tại tiểu bang này là 12 USD/giờ. 

32

New Hampshire

7.25 USD/giờ. 

Nếu làm việc trên 40 giờ/tuần thì được trả lương làm thêm giờ. Mức lương tối thiểu của tiểu bang bằng mức lương tối thiểu liên bang. 

33

New Jersey

15.13 USD/giờ. 

Nếu làm việc trên 40 giờ/tuần thì được trả lương làm thêm giờ. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh hằng năm. 

Riêng với lao động theo mùa vụ và lao động làm việc cho doanh nghiệp nhỏ dưới 6 người thì mức lương tối thiểu là 13.73 USD/giờ. 

34

New Mexico

12 USD/giờ. 

Nếu làm việc trên 40 giờ/tuần thì được trả lương làm thêm giờ. 

35

New York

 • 16 USD/giờ đối với các khu vực New York City, Nassau County, Suffolk County, Westchester County
 • 15 USD/giờ đối với các khu vực còn lại.

Nếu làm việc trên 40 giờ/tuần thì được trả lương làm thêm giờ. Mức lương tối thiểu của tiểu bang sẽ bằng với của liên bang nếu thấp hơn mức của liên bang. 

Người sử dụng lao động điều hành nhà máy, cơ sở thương mại, khách sạn, nhà hàng, thang máy chở hàng/chở khách hoặc rạp hát; hoặc tòa nhà có sử dụng nhân viên bảo vệ, lao công, giám sát, quản lý, kỹ sư, lính cứu hỏa phải nghỉ 24 giờ liên tục mỗi tuần. Người giúp việc gia đình được quyền nghỉ ngơi liên tục 24 giờ mỗi tuần và được trả lương cao hơn nếu làm việc trong thời gian đó.

Lao động được trả thêm 1 giờ lương tối thiểu nếu số giờ làm trên 10 giờ, kể cả trường hợp chia ca.

36

Bắc Carolina

7.25 USD/giờ. 

Nếu làm việc trên 40 giờ/tuần thì được trả lương làm thêm giờ. Đối với công việc theo mùa vụ hoặc mảng giải trí, lương làm thêm giờ sẽ được trả nếu thời gian làm việc quá 45 giờ/tuần.

37

Bắc Dakota

7.25 USD/giờ. 

Nếu làm việc trên 40 giờ/tuần thì được trả lương làm thêm giờ. 

38

Phía Bắc Đảo Mariana 

7.25 USD/giờ.

39

Ohio

 • Đối với doanh nghiệp có doanh thu hằng năm từ 385,000 USD trở lên, mức lương tối thiểu là 10.45 USD/giờ.
 • Đối với doanh nghiệp có doanh thu hằng năm dưới 385,000 USD, mức lương tối thiểu là 7.25 USD/giờ. 

Nếu làm việc trên 40 giờ/tuần thì được trả lương làm thêm giờ. 

40 

Oklahoma

 • Đối với người sử dụng lao động có từ 10 lao động làm việc toàn thời gian ở bất cứ vị trí nào hoặc doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hằng năm trên 100,000 USD, không phụ thuộc vào số lao động làm việc toàn thời gian thì mức lương tối thiểu là 7.25 USD/giờ.
 • Đối với tất cả người sử dụng lao động còn lại, mức lương tối thiểu là 2 USD/giờ. 

Luật lương tối thiểu của bang Oklahoma không quy định mức lương tối thiểu hiện hành bằng đô la. Thay vào đó, tiểu bang áp dụng mức lương tối thiểu liên bang bằng cách tham khảo.

Luật Tiểu bang loại trừ khỏi phạm vi bảo hiểm bất cứ việc làm nào tuân theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng của liên bang.

41

Oregon

 • 14.20 USD/giờ ở các vùng tiêu chuẩn;
 • 15.45 USD/giờ ở vùng Portland Metro;
 • 13.20 USD/giờ ở các quận ngoài thị thành. 

Nếu làm việc trên 40 giờ/tuần thì được trả lương làm thêm giờ. Riêng với lao động làm việc tại các nhà máy đóng hộp, máy sấy hoặc nhà máy đóng gói phi nông nghiệp và trong các nhà máy, xí nghiệp hoặc cơ sở sản xuất (không bao gồm xưởng cưa, nhà máy quy hoạch, nhà máy ván lợp và trại khai thác gỗ) sẽ được trả lương làm thêm nếu làm trên 10 giờ/ngày. 

Mức lương tối thiểu ở Oregon được điều chỉnh hàng năm vào ngày 01/7. Mức lương tối thiểu cao hơn ở khu vực đô thị Portland và mức lương tối thiểu thấp hơn ở các quận ngoài thành thị. 

42

Pennsylvania

7.25 USD/giờ.

Nếu làm việc trên 40 giờ/tuần thì được trả lương làm thêm giờ. 

43

Puerto Rico

Áp dụng cho tất cả lao động theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng (FLSA) của liên bang, ngoại trừ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và lao động ở các thành phố trực thuộc trung ương và Khối Thịnh vượng chung Puerto Rico.

Mức lương tối thiểu là 9.5 USD/giờ. Kể từ 01/7/2024, mức lương tối thiểu sẽ tăng lên 10.5 USD/giờ, trừ khi Khối Thịnh vượng chung thay đổi khoản này. 

Nếu làm việc trên 8 giờ/ngày hoặc 40 giờ/tuần hoặc những ngày nghỉ thì được nhận 1.5 tiền lương tối thiểu. Lao động được hưởng quyền lợi cao hơn đã làm việc trước 26/01/2017 vẫn tiếp tục được hưởng quyền lợi này. 

Những người sử dụng lao động được FLSA bảo vệ nhưng không tuân theo Đạo luật về mức lương tối thiểu Puerto Rico phải trả ít nhất bằng mức lương tối thiểu liên bang là 7.25 USD/giờ.

44 

Đảo Rhode

14 USD/giờ. 

Nếu làm việc trên 40 giờ/tuần, vào ngày Chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ thì được trả lương làm thêm giờ, bằng ít nhất 1.5 lần lương tối thiểu, đặc biệt là đối với ngành bán lẻ và một số hoạt động kinh doanh khác. 

45

Nam Carolina

Không có luật lương tối thiểu của tiểu bang, do đó áp dụng luật chung liên bang là 7.25 USD/giờ.

46

Nam Dakota

11.20 USD/giờ. 

Mức lương tối thiểu được điều chỉnh hằng năm. 

47

Tennessee

Không có luật lương tối thiểu của tiểu bang, do đó áp dụng luật chung liên bang là 7.25 USD/giờ.

48

Texas

7.25 USD/giờ. 

Luật Tiểu bang loại trừ khỏi phạm vi bảo hiểm bất cứ việc làm nào tuân theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng của liên bang.

Luật lương tối thiểu của Tiểu bang Texas không quy định mức lương tối thiểu hiện hành bằng đô la. Thay vào đó, Tiểu bang áp dụng mức lương tối thiểu liên bang bằng cách tham khảo.

49

Utah

7.25 USD/giờ.

Luật Tiểu bang loại trừ khỏi phạm vi bảo hiểm bất cứ việc làm nào tuân theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng của liên bang.

50

Vermont

13.67 USD/giờ, áp dụng với doanh nghiệp sử dụng từ 2 lao động trở lên. 

Nếu làm việc trên 40 giờ/tuần thì được trả lương làm thêm giờ. 

Mức lương tối thiểu của Vermont tự động được thay thế bằng mức lương tối thiểu của liên bang nếu nó cao hơn mức tối thiểu của Tiểu bang.

51

Đảo Virgin 

10.50 USD/giờ. 

Nếu làm việc trên 8 giờ/ngày hoặc 40 giờ/tuần hoặc làm việc vào ngày thứ 6 hoặc thứ 7 của tuần làm việc thì được trả lương làm thêm giờ. 

52

Virginia

12 USD/giờ.

53

Washington

16.28 USD/giờ.

Nếu làm việc trên 40 giờ/tuần thì được trả lương làm thêm giờ. Không áp dụng trả lương làm thêm, nếu lao động yêu cầu nghỉ bù thay cho việc trả lương làm thêm. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh hằng năm. 

54

Tây Virginia

8.75 USD/giờ, áp dụng đối với doanh nghiệp sử dụng từ 6 lao động trở lên ở một địa điểm. 

Nếu làm việc trên 40 giờ/tuần thì được trả lương làm thêm giờ. 

55

Wisconsin

7.25 USD/giờ.

Nếu làm việc trên 40 giờ/tuần thì được trả lương làm thêm giờ. 

56

Wyoming

5.15 USD/giờ. 

Người sử dụng lao động tuân theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng phải trả mức lương tối thiểu hiện hành của Liên bang là 7.25 USD/giờ.

Lưu ý rằng, hầu hết đối với các trường hợp làm thêm giờ, đều được trả lương gấp 1.5 lần so với mức lương tối thiểu. 

Trên đây là toàn bộ cập nhật mức lương tối thiểu tại Mỹ 2024 dành cho những ai có kế hoạch đến Mỹ làm việc và định cư. Việc cập nhật quy định kịp thời giúp quý vị tránh các rủi ro bị bóc lột hoặc lợi dụng bởi người sử dụng lao động trong quá trình làm việc tại đây. 

Các tin tức liên quan

Liên Hệ Tư Vấn

Điều làm nên khác biệt của SI Group chính là từng giải pháp được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu, điều kiện riêng biệt của từng Quý khách hàng. Chúng tôi cung cấp giải pháp tối ưu nhất dành riêng cho Quý khách, đồng thời cam kết tỷ lệ thành công và thời gian hoàn thành cho từng dịch vụ.
Để được tư vấn chính xác, nhanh chóng và bảo mật, Quý khách liên hệ trực tiếp Hotline (+84) 979 355 355 hoặc để lại thông tin. Đội ngũ với hơn 20 năm kinh nghiệm của SI Group luôn sẵn sàng để kết nối và tư vấn miễn phí.